Tarieven

Uw kinesiste is geconventioneerd en volgt door het RIZIV vastgelegde tarieven.

Er wordt na elke behandeling afgerekend en u ontvangt steeds een getuigschrift voor verstrekte hulp.

Voor alle informatie i.v.m. tarieven voor patiënten met bijzondere tegemoetkoming en alle terugbetalingstarieven van het ziekenfonds verwijzen wij u door naar de website van het RIZIV.